ระบบเบดเคลื่อนที่จำลองช่องจุลภาคสำหรับการแยกน้ำตาล