การกำจัดพาราฟีนิลีนไดเอมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผม ด้วยซีโอไลต์ Y และซีโอไลต์ที่ดัดแปรด้วยสารลดแรงตึงผิว HDTMA