การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์, "Severity of Marine Accidents in Thailand", The 7th regional symposium on infrastructure development, 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)