ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์กลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นสารต้านการซึมน้ำในแผ่นชิ้นไม้อัด