ผลของการเสริมเอนไซม์แอลฟา-กาแลคโตชิเดสต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่และความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้เล็กส่วนปลาย