ผลการเสริมการผสม quartemary benzophenanthridine alkaloid และ protopine alkaloid ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลักษณะสัณฐานวิทยา ลำไส้เล็กส่วนกลางของไก่ไข่