การพัฒนาบล็อกน้ำหนักเบาจากซีเมนต์ขาวผสมฟางขาวเสริมลำไผ่