การวิจัยและพัฒนาเครื่องเด็ดผลลำใยสดจากช่อ

Publish Year National Conference 1
2015 exจุฬาลักษณ์ สุขใจ , inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องเด็ดผลลำใย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย