การพัฒนาแบบจำลองบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง

Publish Year International Conference 4
2016 exSathita Malaitham, exAtsushi Fukuda, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exVasinee Wasuntarasook, "Measuring Pedestrian Environment Under Catchment Area of Transit-Oriented Development in Developing Country: Case of Bangkok, Thailand", The 95th Transportation Research Board (TRB) Annual Meeting, 10 - 14 มกราคม 2016, Washington วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2016 exKazuki Nakamura, exYoshitsugu Hayashi, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, ex Takuya Togawa, exYoshitsugu Hayashi, "Comparative analysis of QOL in station areas between cities at different development stages: Bangkok and Nagoya", The 14th World Conference on Transport Research, 10 - 16 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exSathita Malaitham, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exAtsushi Fukuda, exVasinee Wasuntarasook, "Determinants of Land Use Change Using Geographically Weighted Logistic Regression", TRB 94th Annual Meeting, 14 มกราคม - 3 กรกฎาคม 2015, วอชิงตัน ดีซี อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exRattasard Srichumpu, exAtsushi Fukuda, "An Integrated Land-Use/Transportation Model for a Medium Sized City in Thailand", The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย