การรวมภาพที่มีหลายจุดโฟกัสด้วยวิธีเบสท์-โซ-ฟาร์ เอบีซี

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อนันต์ บรรหารสกุล, รองศาสตราจารย์, "การรวมภาพที่มีหลายจุดโฟกัสด้วยวิธีเบสท์-โซ-ฟาร์ เอบีซี", Neural Computing and Applications, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 2025-2040