การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต้านทานต่อแมลงหวี่ขาว และโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อรับมือการระบาดในอนาคต


แสดงความคิดเห็น

(0)