การศึกษาแนวคิดในการออกแบบอาคารเขียวตามเกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) โครงการอาคารสำนักงานและสันทนาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่