กระบวนการผลิตน้ำตาลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยด้วยวิธีเอนไซม์เทคนิคจากเชื้อรากลุ่มเส้นสายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exPoronpimon Mangkalard, exPinthip Sombatpermpoon, "Saccharification method for algal resource, Cladophora glomerata (Sarai-Kai) for bioethanol by enzyme of fungi, Trichoderma sp. and acid", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (6th FerVAAP2015) with Joint Sessions from JSPS-NRCT New Core to Core Program A. Advanced Research Networks Research Group for Development of Microbial Hydrogen Production Process from Biomass-KKU,29-31 July 2015, Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand, 29 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย