ความสามารถของจุลินทรีย์ดินในการสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์บางชนิด