การศึกษาการใช้ยาเคมีบำบัดในการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรค transmissible Venereal Tumor