รายงานสัตว์ป่วย: การใช้กล้องส่องตรวจภายในนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดอาหาร ในสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน