ศักยภาพในการลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response ในภาคที่อยู่อาศัย