การศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน

Publish Year International Journal 1
2014 exJunlah, R., inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S., "Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 733-737
Publish Year International Conference 1
2014 exJunlah, R., inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S., "Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, Khon Kaen; Thailand อื่นๆ ประเทศไทย