ผลระยะสั้นของการผูกหลอดเลือดแดงคอมมอนคาโรติดต่อเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัส