ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล

Publish Year International Journal 2
2018 exMon-on, N, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMongkolsuk, S, exSirikanchana, K, "Roles of water quality and disinfectant application on inactivation of fish pathogenic Streptococcus agalactiae with povidone iodine, quaternary ammonium compounds and glutaraldehyde", JOURNAL OF FISH DISEASES, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 783-789
2016 exสพ.ญ.ณัฐวดี มนต์อ่อน, exน.สพ.ดนุเดช เจียจันทร์พงษ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล Oreochromis niloticus", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 46, ฉบับที่ Supple, เมษายน 2016
Publish Year National Conference 1
2016 exณัฐวดี มนต์อ่อน, exดนุเดช เจียจันทรพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อต่อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล", 15th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2016, 20 - 22 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย