การพัฒนาเครื่องมือตรวจนับจำนวนโคโลนีของจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพ

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์, "Construction and Validation of Economic Vision System for Bacterial Colony Count", The 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016, 14 - 17 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)