การพัฒนาการแจกแจงตัวแปรสุ่ม generalized gamma แบบปรับปรุง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ, "A new family of generalized gamma distribution and its application", Journal of Mathematics and Statistics , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 211-220
Publish Year International Conference 1
2014 exนางสาวศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Application of length biased generalized gamma distribution", International Conference in Applied Statistics 2014, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น