ผลกระทบของคุณสมบัติทางอุณหภาพและทางเคมีของก๊าซไอเสียต่อการลดมีเทนในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาที่สภาวะส่วนผสมบาง