การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaykha Srisomboon, exWisai Kongkaew , exPralin Kriwichai, "Accomplishment in the southern coastal Thai communities after the 2004 tsunami in the restoration process, a case study in Ranong Province", Series: Advances in Natural and Technological Hazards Research: Post-Tsunami Hazard, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 73-95