การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเขม่าปืนยาว เอ็ม-16 และ เอเค 47 สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน