กลไกที่แตกต่างกันของการม้วนพับของใบ ในการตอบสนองต่อภาวะความเข้มแสงสูงและการขาดน้ำ ในกล้วยไม้ดิน Habenaria rhodocheila