ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของกราฟีนและโลหะออกไซด์

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhonphan Watthanarat, exChaimongkol Kongphakdee1, exMonthree Sawangphruk, exAkihiro Moriyama, exHitoshi Iwahashi, "Effects of reduced graphene oxide aerogel on Saccharomyces cerevisiae", The Final Joint Seminar of Core-to-Core Program Advanced Research Networks (2014-2019), 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi ญี่ปุ่น