เภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในกระบือไทย (Bubalus bubalis)