แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู", The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 "Research-Based Evidence of Good Practice" Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย