เครื่องวัด GEM Tracker สำหรับห้องทดลองทางนิวเคลียร์แห่งชาติ Thomas Jefferson ประเทศสหรัฐอเมริกา

Publish Year International Journal 1
2015 exKondo Gnanvo, exNilanga Liyanage, exVladimir Nelbuyin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exSeth Sacher, exBogdan Wojtsekhowski, "Large size GEM for Super Bigbite Spectrometer (SBS) polarimeter for Hall A 12 GeV program at JLab", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ปีที่ 782, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 77-86
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exNilanga K. Liyanage, exKondo Gnanvo, "Gas Electron Multiplier (GEM) Detector for SuperBigBite Spectrometer at Hall A, Thomas Jefferson National Lab, USA.", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย