การศึกษาค่าการย่อยได้ของโภชนะของผลิตภัณฑ์แหล่งพลังงานในสุกรระยะเล็ก