หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบนิวโรฟัซซี่สำหรับใช้ในการหลับหลีกสิ่งกีดขวางของหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติหลายเเบบ", The 19 th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics(WMSCI2015), 12 - 15 กรกฎาคม 2015, ฟอริด้า(Florida) ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบหลบหลีกสิ่งโดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติ", การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเเละหุ่นยนต์ 2557, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรพจน์ โรจนสโรช, exชัย นพฤทธิ์ , exอิสระพงศ์ ลือวัฒนะ, "การออกเเบบเเละพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจชีวกลหกขา", การประชุมวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อ. เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย