การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อขัดหินปูนสำหรับสุนัขแบบเนื้อเหนียวหยุ่น