การแยก และรวบรวมสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่หายากเพื่อค้นหาสายพันธุ์ใหม่