การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบอินนูลินจากรากของมันแกวและรากสามสิบในอาหารสุกรอนุบาลและระยะเล็ก