การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila) ในจังหวัดพิษณุโลกและจันทบุรี และการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด