การพัฒนาระบบบำบัดน้ำโดยใช้ NPT เพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ