การพัฒนาระบบบำบัดน้ำโดยใช้ Nitrifier Polyester Tablet (NPT) เพื่อเีร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด