การแยกบริสุทธิ์และศึกษาโปรตีน จากสารสกัดเมล็ดพืชที่มีคุณสมบัติทำลายเชื้อจุลินทีย์

Publish Year International Journal 1
2012 exJintana Kommanee, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exSakda Daduang, exYosapong Temsiripong, exApisak Dhiravisit, exYuzo Yamada, exSompong Thammasirirak, "Antibacterial activity of plasma from crocodile(Crocodylus siamensis) against pathogenic bacte", Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2012, หน้า 1-8