ผลของบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติการต้านการเกิดออกซิเดชั่นและสมบัติการลดระดับน้ำตาลในเลือดของชาใบหม่อน