การศึกษาการออกแบบใบจักรเรือสำหรับเรือคาตามาราน

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานสำหรับเรือ", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012