การได้มา และการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปั้เครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.