การผลิตกรดแลคติกจากมันดิบปะหลังสับด้วยแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากมันสัมปะหลังดิบ