การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักน้ำปลาจากไส้ปลาทูนา

Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง, exนายชวิน อังคะทะวิวัฒน์, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FISH SAUCE FROM TUNA PROCESSING WASTE", the 10th Asean Fisheries and Agriculture Forum, 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2013, ํำYeosu สาธารณรัฐเกาหลี