อัลกอริทึมการจำแนกข้อมูลที่มีคลาสไม่สมดุล

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exวันทนี ประจวบศุภกิจ, "Cluster-based sampling of multiclass imbalanced data", Intelligent Data Analysis, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2014, หน้า 1109-1135
2012 exวันทนี ประจวบศุภกิจ, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and Combined Sampling Approaches for Multi-class Imbalanced Data Classification", Advances in Information Technology and Industry Applications Advances in Information Technology and Industry Applications, ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 717-724
2011 exPrachuabsupakij, W., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and combined sampling approaches for multi-class imbalanced data classification", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 136 LNEE, ธันวาคม 2011, หน้า 717-724
Publish Year International Conference 2
2012 exวันทนี ประจวบศุภกิจ, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "A new classi!cation for multiclass imbalanced datasetsbased on clustering approach", The 26th Annual Conference of Japanese Society for Arti!cial Intelligence, 12 - 15 มิถุนายน 2012, Yamakuchi ญี่ปุ่น
2011 exPrachuabsupakij, W., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Clustering and combined sampling approaches for multi-class imbalanced data classification", 2nd International Conference of Electrical and Electronics Engineering, ICEEE 2011, 1 ธันวาคม 2011