การผลิตโมนาไรซ์เพื่อเร่งสีในปลาสวยงามกุ้งขาวและไข่แดงของไข่เป็ด