ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Publish Year National Conference 1
2010 exยุทธการ มณีจันทร์ , inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น) , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย