การศึกษาผลของการ knockout ยีน 2AP และ OsBadh1 ที่มีต่อความหอมใน Arabidopsis และข้าว

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMayes Katie, exMayes, Sean, "The rice genes for meiotic recombination: OsDMC1 and OsRAD51 complemented function in Arabidopsis mutants of Atdmc1 and Atrad51", 10th International Symposium on Rice Functional Genomic, 26 - 29 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย