การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้ และการอบไม้ยางพารา

Publish Year International Journal 1
2011 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exDr.Nadir Ayrilmis, "Surface characteristics and overlaying properties of flat-pressed wood plastic composites", European Journal of Wood and Wood Products, ปีที่ 69, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2011, หน้า 375-382