อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่องสว่างทั้งฉาก

Publish Year International Journal 1
2011 inนายประมุข ขันเงิน, exThatchapol Saranurak, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from Many Point Lights", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ special, มีนาคม 2011, หน้า 8-16
Publish Year International Conference 1
2010 inนายประมุข ขันเงิน, exชัชพล สรานุรักษ์, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pixelcuts: Scalable Approximate Illumination from Many Point Lights", The 2010 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2010), 17 พฤศจิกายน - 19 ตุลาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย